Samochody Akcesoria

Instrukcja wymiany tarcz (bębnów) hamulcowych

Tarcze (bębny) hamulcowe należy wymieniać parami. Przy wymianie tarcz (bębnów) należy dokonać wymiany klocków (szczęk) hamulcowych.
Podczas wymiany tarcz (bębnów) należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Sprawdzić, czy nowa tarcza (bęben) pasuje do piasty, wizualnie porównać tarczę (bęben) zdemontowaną z zakupioną. W żadnym przypadku tarczy (bębna) nie wolno wbijać na siłę.
 2. Powierzchnie bazowe (przylegające) piasty i tarczy (bębna) muszą być oczyszczone z rdzy i zanieczyszczeń, nie mogą wykazywać zadrapań i nierówności. Należy sprawdzić oscylację boczną piasty – nie może przekraczać 0,02 mm! Nie należy nanosić żadnych smarów na piastę!
 3. Tarczę (bęben) hamulcowy należy wycentrować na piaście.
 4. Tarczę przykręcić śrubami i bezwzględnie skontrolować oscylację boczną układu tarcza-piasta czujnikiem mikrometrycznym zamocowanym na stabilnej podstawie. Oscylacja nie może przekraczać 0,05 mm. Jeśli ta wartość jest przekroczona, należy odnaleźć przyczynę nadmiernej oscylacji. UWAGA! W przypadku stwierdzenia, że przyczyna leży po stronie tarczy, należy natychmiast reklamować cały komplet (bezwzględnie nie należy ich eksploatować).
 5. Sprawdzić prawidłowość działania pozostałych elementów układu hamulcowego (w szczególności zacisków hamulcowych) i zawieszenia. Zbadać, ewentualnie wymienić płyn hamulcowy (zgodnie z instrukcją obsługi samochodu). Wymienić klocki hamulcowe na nowe.
 6. Odtłuścić tarcze które nie posiadają warstwy antykorozyjnej. Jeżeli tarcza posiada warstwę antykorozyjną nie należy jej odtłuszczać!
 7. Przez pierwsze 300 – 400 km po wymianie unikać ostrego hamowania.

Instrukcja wymiany klocków hamulcowych

 1. Wyczyścić zaciski hamulcowe szczotką drucianą, oraz papierem ściernym. Uważać, aby nie zniszczyć elementów gumowych.
 2. Zbadać, ewentualnie wymienić płyn hamulcowy (zgodnie z instrukcją obsługi samochodu).
 3. Sprawdzić stan przewodów hamulcowych.
 4. Sprawdzić czy tarcza hamulcowa ma odpowiednią grubość.
 5. W przypadku montażu nowych klocków hamulcowych do używanych tarcz, tarcze należy przetoczyć w celu wyrównania powierzchni roboczej. Tarcze powinny być czyste, nie mogą być zaolejone, zabrudzone smarem czy też płynem hamulcowym.
 6. Sprawdzić, czy prowadnice w zaciskach swobodnie się poruszają. W razie potrzeby użyć smaru (np. ATE Bremszylinder).Powierzchnię styku klocek-zacisk przesmarować odpowiednim preparatem (np. ATE Plastilube).NIE SMAROWAĆ POWIERZCHNI CIERNEJ KLOCKÓW!
 7. Należy upewnić się, czy klocki są prawidłowo ustawione w zacisku i poruszają się bez oporów.
 8. Po wykonaniu powyższych czynności nowe klocki są gotowe do użycia, należy pamiętać o docieraniu klocków (przez pierwsze 300-400km unikać ostrego hamowania).

Topowe części najlepszych producentów

ponieważ dobre hamulce to bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich